Trzy kroki w przyszłość to cykl szkoleniowy składający się z trzech warsztatów, skierowany do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Zawiera elementy wczesnej profilaktyki społecznej


Bezpieczny startZakres tematyczny szkolenia odpowiada podstawie programowej wychowania przedszkolnego przyjętej przez MEN.

Do tej pory myślałam głównie co mam dać dziecku, a tu pomyślałam co mam dać sobie jako nauczycielowi. Nauczyłam się nowych form i metod organizowania zajęć w bardzo unikalny sposób, a prawdziwym wyzwaniem okazało się dla mnie mówienie o swoich zaletach. Dzięki warsztatom naprawdę otworzyłam swoją wyobraźnię (uczestniczka szkolenia)

Odbiorcy szkolenia:

  • nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Czas trwania szkolenia:

  • 45 godzin dydaktycznych (pełny cykl szkoleniowy),
  • 15 godzin dydaktycznych (jedno szkolenie)

Rekomendujemy realizację pełnego cyklu szkoleniowego, chociaż możliwe jest przeprowadzenie każdego warsztatu jako odrębnego szkolenia.

Potrafię rozmawiać

Warsztat pozwala poznać i zrozumieć mechanizmy kształtujące kontakty dziecka, zarówno z rówieśnikami, jak i z osobami dorosłymi.

Jestem twórczy

Jak nauczyć się kreatywnie myśleć i jak wyzwalać potencjał twórczy dzieci – to zagadnienia, którym poświęcony jest warsztat.

 Znam swoją wartość

Poczucie własnej wartości pozwala zarówno nauczycielom jak i dzieciom podejmować nowe wyzwania i nie zrażać się trudnościami.

Ważne informacje:

Zobacz zasady udziału w szkoleniach Instytutu Komeńskiego

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres biuro@instytutkomenskiego.pl