Obserwacja dzieci pozwala lepiej rozumieć ich zachowania i skuteczniej odpowiadać na ich potrzeby


Obserwowanie i dokumentowanie pracy dzieci

Na studiach były tylko wykłady. Tutaj podczas pracy metodą warsztatową zaobserwowałam wiele ciekawych sytuacji. Dzięki szkoleniu zrozumiałam, że do tej pory tworzyłyśmy arkusze i służyło to nie sprawdzeniu wiedzy o dzieciach, a tylko osobom z zewnątrz. Teraz jestem spokojna i wiem jak dokumentować rozwój dzieci (uczestniczka szkolenia)

Podczas szkolenia uczestnicy poznają różnorodne techniki obserwacji, dzięki którym uczą się interpretować zachowania dzieci. Zajęcia dostarczają również wiedzy o nowoczesnych sposobach dokumentacji rozwoju dziecka.

Obserwacja i dokumentacja omawiana jest w kontekście osiągania konkretnych celów postawionych przez nauczyciela.

Uczestnicy dowiadują się:

  • jak prowadzić poprawną metodologicznie obserwację zachowań dzieci (obserwację celową i czasową)
  • jak postawić hipotezy i dokonać prawidłowej interpretacji zachowań dzieci
  • jak tworzyć cele i pytania badawcze do postawionych w trakcie obserwacji hipotez
  • jak stosować różnorodne techniki dokumentacji rozwoju dzieci, w tym tworzyć dokumentację metodą „portfolio”

Cele szkolenia:

  • zrozumienie kluczowego znaczenia poprawnej obserwacji w pracy z dziećmi
  • doskonalenie umiejętności obserwacji
  • poznanie różnorodnych, nowoczesnych technik dokumentowania rozwoju dzieci

Efekty szkolenia:

Nauczyciele nabierają biegłości w różnych technikach obserwacji, dzięki czemu wzrasta ich umiejętność interpretacji zachowań dziecka. Potrafią dobierać techniki obserwacji i dokumentacji w taki sposób, żeby realizować cele pedagogiczne związane z konkretnymi dziećmi

Odbiorcy szkolenia:

 • nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
 • wychowawcy świetlicy

Czas trwania szkolenia:

 • 10 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia:

Cena szkolenia uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i dostępności trenerów

Ważne informacje:

Zobacz zasady udziału w szkoleniach Instytutu Komeńskiego

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres biuro@instytutkomenskiego.pl