Szkolenie to przygotowuje nauczycieli do prowadzenia krótkich 1,5 godzinnych warsztatów dla rodziców według przygotowanych scenariuszy.

Warsztaty z rodzicami

Poznałam nowe metody pracy z rodzicami, nauczyłam się, jak zachęcić rodziców do współpracy, uświadomiłam sobie, że najważniejszym tematem rozmowy z rodzicem jest jego dziecko, rozwiało się kilka moich obaw dotyczących spotkań z rodzicami.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje: wprowadzenie i integrację, wprowadzenie do tematyki spotkań/zebrań z rodzicami, prezentację i przećwiczenie scenariuszy warsztatów dla rodziców oraz samodoskonalenie umiejętności pracy z grupą.

Uczestnicy dowiadują się:

 • jak rozpoznawać podstawowe bariery komunikacyjne,
 • jakie są podstawy procesu grupowego,
 • jakie są podstawy podawania informacji zwrotnych.

Cele szkolenia:

 • podniesienie umiejętności pedagogicznych nauczycieli z zakresu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców,
 • przygotowanie nauczycieli do prowadzenia krótkich warsztatów dla rodziców na podstawie scenariuszy.

Efekty szkolenia:

 • wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie partnerskiej współpracy z rodzicami,
 • rozbudzenie zainteresowania rodziców wspieraniem edukacji swoich dzieci.

Odbiorcy szkolenia:

 • nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej,
 • pedagodzy szkolni.

Czas trwania szkolenia:

 • 20 godzin dydaktycznych

Materiały dydaktyczne


pakiet materiałów edukacyjnych (20 scenariuszy warsztatów dla rodziców, płyta CD z materiałami dla rodziców)

Cena szkolenia:

Cena szkolenia uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i dostępności trenerów.

Cena dla placówki:

 • zł + 23% VAT

Ważne informacje:

Zobacz zasady udziału w szkoleniach Instytutu Komeńskiego

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 258 29 11 lub pisząc na adres biuro@instytutkomenskiego.pl