Szkolenie to przygotowuje nauczycieli do prowadzenia krótkich 1,5-godzinnych warsztatów dla rodziców według przygotowanych scenariuszy

Warsztaty z rodzicami

Poznałam nowe metody pracy z rodzicami, nauczyłam się, jak zachęcić rodziców do współpracy, uświadomiłam sobie, że najważniejszym tematem rozmowy z rodzicem jest jego dziecko, rozwiało się kilka moich obaw dotyczących spotkań z rodzicami (uczestniczka szkolenia)

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje: wprowadzenie i integrację, wprowadzenie do tematyki spotkań/zebrań z rodzicami, prezentację i przećwiczenie scenariuszy warsztatów dla rodziców oraz samodoskonalenie umiejętności pracy z grupą.

Uczestnicy dowiadują się:

  • jak rozpoznawać podstawowe bariery komunikacyjne
  • jakie są podstawy procesu grupowego
  • jakie są podstawy podawania informacji zwrotnych

Cele szkolenia:

  • podniesienie umiejętności pedagogicznych nauczycieli z zakresu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców
  • przygotowanie nauczycieli do prowadzenia krótkich warsztatów dla rodziców na podstawie scenariuszy

Efekty szkolenia:

  • wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie partnerskiej współpracy z rodzicami
  • rozbudzenie zainteresowania rodziców wspieraniem edukacji swoich dzieci

Odbiorcy szkolenia:

  • nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
  • pedagodzy szkolni

Czas trwania szkolenia:

  • 20 godzin dydaktycznych

Materiały dydaktyczne


pakiet materiałów edukacyjnych (20 scenariuszy warsztatów dla rodziców, płyta CD z materiałami dla rodziców)

Cena szkolenia:

Cena szkolenia uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i dostępności trenerów.

Ważne informacje:

Zobacz zasady udziału w szkoleniach Instytutu Komeńskiego

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres biuro@instytutkomenskiego.pl